MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş- Sözleşme Ön Bilgilendirmeleri


SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı : Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)

Adresi : Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2. Blok NO: 4/10 Ümraniye / İstanbul, Türkiye

Telefon : +9 (0) 216 687 09 68

Fax : + 9 (0) 216 250 32 32

E-Posta :[email protected]

MERSİS Numarası :0070057413800001

Ürün iade adresi :Köseler Mahallesi S.S İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 37.Cad. NO:3, 41455 Dilovası/Kocaeli

Alıcı’nın Malı İade Etmesi Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Anlaşmalı Kargo Şirketi :UPS Kargo

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Awww.g-besin.com online mağazamızda satışa sunulan ürünler, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Ürünler, tüm hakları Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olan reçete ile en üst düzey hijyen ve kalite şartlarında, Divan Taşdelen fabrikalarında üretilmekte ve ambalajlanmaktadır.

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Tüketici (ALICI)'nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri sipariş esnasında belirtildiği gibidir.

Alıcı, siparişinin kargo süreci hakkında aşağıdaki şekilde bilgilendirilecektir;

1.Bilgilendirme: Sipariş kutulanıp UPS kargoya teslim edildiğinde müşteriye siparişinin kargoya teslim edildiğine dair mail gönderimi yapılacaktır.

2. Bilgilendirme: Kargonun müşteriye teslimi için ertesi gün servise çıkılacağına dair, SMS gönderilecektir.

3. Bilgilendirme: Kargonun teslim edildi-edilemedi bilgisini vermek için gönderilecektir.

Sipariş işlemi tamamlandıktan ve SATICI'nın sistemine yansıdıktan sonra 48 saat içerisinde (iş günü olmak şartıyla) siparişiniz kargo firmasına teslim edilir ve kargo firması tarafından ortalama 72 saat içerisinde ürünler Tüketici’ye ulaştırılır. Belirtilen sürelere hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil değildir. Kargo firması tarafından teslimat süresi, teslimat adresinin özel koşullarına (dağıtım kısıtlı olan bölgeler, mobil şubeler) bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 2 gün içerisinde siparişiniz UPS kargo tarafından teslim edilecektir. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Tüketici’ye aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Tüketici’ye yansıtmayabilir.

Ürünlerin teslimatı anında Tüketici'nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ve/veya Satıcı şubesi ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek, Tüketici’nin sorumluluğundadır. Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Tüketici’nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici’ye aittir.

Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan/teslimden kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine ve/veya teslimle sorumlu SATICI yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

Tüketici'nın Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi yada ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın Banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketici'nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Ürün stok bilgisi, Tüketici’ye sipariş verdiği anda bildirilir. İşbu bilgilendirmede, teknik sebeplerden dolayı hata veya değişiklik istisnai olarak söz konusu olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, ürünlerin bir kısmının veya tamamının stoklarda bulunmadığı hallerde, ürünlerin ne zaman temin edileceği veya siparişin tamamını veya bir kısmının iptal edildiği bilgisi, sipariş verildikten sonra Tüketici’ye bildirilir

.

Sipariş konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketici’ye bildirdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketici’ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Tüketici’yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Alıcı’yı açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

CAYMA HAKKI

Satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin olarak, ürünü teslim aldığınız veya ürünün gönderildiği üçüncü kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve/veya cezai şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Yine ilgili ürünün tarafınıza teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendine göre “Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde” cayma hakkı kullanılamadığından dolayı; öncelikle ilgili ürünün ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının kesinlikle açılmamış olması gerekmektedir, aksi halde iade talebiniz karşılanmayacaktır.

Talebinizi oluşturmak için [email protected] adresine ürünün açılmadığını gösteren fotoğrafları ekleyerek ve cayma sebebinizi belirterek başvurunuz.

• Başvurunuzdan sonra ekibimiz en fazla 2 iş günü içerisinde isteği yanıtlayacak ve onay verdiği takdirde iade edilmek istenen siparişi geri aldırmak için adresinize ücretsiz “UPS kargo elemanı” yönlendirecektir. Sizin UPS Kargo’yu aramanıza gerek yoktur.

• UPS Kargo Elemanı sizden ürünü almaya geldiğinde İrsaliye yerine geçen “Sipariş Bilgi Fişininde bulunan iade alanını doldurup imzaladığınızdan emin olunuz. Bu işlem e-ticaret yasaları gereği yapılması gereken bir prosedürdür.

• Ürünler, Annebar Sipariş Bilgi Fişi (irsaliye yerine geçen) ile birlikte, orijinal ambalajında ve zarar görmemiş şekilde iade edilmelidir. Ürün ile teslim edilen hediye ve aksesuarlar da iade ile birlikte gönderilmelidir.

• G-besin Müşteri İlişkileri Ekibinden onay almadan gönderilen kargolar müşterinin sorumluluğundadır.

• İade kargonuz Annebar E-Ticaret Deposuna teslim edildiğinde müşterilerimiz “iade edilmek istenen ürünlerin teslimatının yapıldığına dair” SMS ile bilgilendirilecekler. Ürünlerin ambalajının açılmadığı, hediye ve tüm aksesuarlarıyla gönderildiği durumlarda; 14 günlük cayma hakkı çerçevesinde değerlendirilen ürün/ürünler doğrudan iade alınacak, satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 2-10 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

• 14 günlük yasal sınırı geçen iade isteklerinde talebinizin haklı bulunması durumunda, iade edilen ürüne ilişkin ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 2-10 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

• “14 günlük cayma hakkı süresini geçen ürün iade istekleri” ve veya kanunen cayma hakkının kullanılamadığı ürünlerin iadesi sadece E-ticaret Müşteri İlişkileri Yönetimi onay verdiği takdirde yapılabilmektedir.

• Ürün bedelinin iadesinde bankalardan kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

• İşbu Sözleşme’de belirtilen anlaşmalı kargo şirketi (UPS) dışında iade kabul edilmeyecektir.

Cayma Hakkı Süresi Dolan/ Cayma Hakkı Kullanılamayan Ürünler Hakkındaki Prosedür: Gönderinin teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) günü geçmiş olan iade yada değişim isteklerinde her koşulda kargo Alıcı’ya aittir.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun ve son kullanma tarihi geçme problemi yaşanmayacak olan ürünlerin iade/değişim işlemleri için, mutlaka e-ticaret müşteri ilişkileri uzmanlarının onayı gereklidir.

İade konusunda destek almak istediğinizde Müşteri Hizmetlerimizi 0 850 346 15 39 no’lu numaradan arayabilir ya da [email protected] email adresinden ulaşabilirsiniz..

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapma hakkımız vardır.

İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile tekrar satışı mümkün olacak şekilde UPS Kargo ile gönderilmesi ile kullanılabilecektir. UPS Kargo ile yapılan gönderilerin ücreti Satıcı tarafından karşılanacak olup, farklı kargo firması ile yapılan karşı ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, Tüketici tarafından alışverişte sanal/fiziki hediye çeki kullanımı yapılmış ve cayma hakkı sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılmış ise, hediye çeki kullanımına ilişkin bedel iade edilecek ürün bedelinden mahsup edilerek geri alınır.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

www.g-besin.com, bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla PAYTR ile ortaklaşa çalışmaktadır.Alışveriş deneyimini güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. SSL teknolojisi, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde şahsi bilgilerinizi şifreleyerek güvence altına almaktadır.

Kredi kartı bilgileriniz doğrudan bankaya gönderilmekte, sistemimizde saklanmamaktadır.Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğinizi en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.g-besin.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır

YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ

Müşteri olarak www.g-besin.com sitesinden alışveriş yapan kişinin sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

DİĞER BAZI HUSUSLAR

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür inisiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

SATICI'nın Tüketici'ye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği hallere ilişkin Tüketici’nin kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

Tüketici Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. SATICI olarak Tüketici müşterilerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici'nin İNTERNET SİTESİ'nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve Tüketici (ALICI) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2. Blok apt No: 4/10 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Telefon: 0216 6870968 Email: [email protected]

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.g-besin.com sitesinden alışveriş yapan kişinin sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.

4.4 - ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., sözleşme konusu ürünün sağlam ve eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., 'e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., 'e ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., 'ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .,. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., 'ne email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ nin ürünün teslim edildiği adrese gönderdiği kargo elemanına teslim edilmesi ve fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., 'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)

Adresi : Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2. Blok NO: 4/10 Ümraniye / İstanbul, Türkiye

Telefon : +9 (0) 216 687 09 68

Fax : + 9 (0) 216 250 32 32

E-Posta :[email protected]

MERSİS Numarası :0070057413800001

Ürün iade adresi :Köseler Mahallesi S.S İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 37.Cad. NO:3, 41455 Dilovası/Kocaeli

Alıcı’nın Malı İade Etmesi Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Anlaşmalı Kargo Şirketi :UPS Kargo

ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.g-besin.com sitesinden alışveriş yapan kişinin sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, tüketici (“Alıcı”) ve Annebar (“Satıcı”), ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1- Amaç ve Konu

İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, Satıcı’ya ait www.g-besin.com adlı internet sitesi üzerinden (“İnternet Sitesi”) elektronik olarak sipariş edilen ürünlerin satış ve teslimatına ilişkin hüküm ve koşulları hakkında Alıcı’yı bilgilendirmek ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu hak ve yükümlülükler, Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürünler için geçerli olacaktır:

Bunun sonucunda, Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan bir ürünün sipariş verilmesi, Alıcı’nın sipariş vermeden önce hakkında bilgi sahibi olduğu işbu Sözleşme’nin tamamının kabul edilmesi anlamına gelir.

Satıcı, işbu genel Sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak, Alıcı tarafından siparişin verilmesi anında geçerli olan Sözleşme hükümleri, ilgili sipariş için uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi’nde yer alan “İade / Değişim Prosedürü” ve “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” Metinleri ile tamamlanmaktadır.

2- Sözleşme Konusu Ürünün/Ürünlerin Temel Nitelikleri

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri sipariş esnasında belirtildiği gibidir.

Alıcı, siparişinin kargo süreci hakkında aşağıdaki şekilde bilgilendirilecektir;

1.Bilgilendirme: Sipariş kutulanıp UPS kargoya teslim edildiğinde müşteriye siparişiniz kargoya teslim edildiğine dair mail gönderimi yapılacaktır.

2. Bilgilendirme: Kargonun müşteriye teslimi için ertesi gün servise çıkılacağına dair, SMS gönderilecektir.

3. Bilgilendirme: Kargonun teslim edildi-edilemedi bilgisini vermek için gönderilecektir.

www.g-besin.com online mağazamızda satışa sunulan ürünler, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Ürünler, tüm hakları Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olan reçete ile en üst düzey hijyen ve kalite şartlarında, Divan Taşdelen fabrikalarında üretilmekte ve ambalajlanmaktadır.

3- Satıcıya İlişkin Bilgiler

Ünvanı : Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)

Adresi : Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2. Blok NO: 4/10 Ümraniye / İstanbul, Türkiye

Telefon : +9 (0) 216 687 09 68

Fax : + 9 (0) 216 250 32 32

E-Posta :[email protected]

MERSİS Numarası :0070057413800001

Ürün iade adresi :Köseler Mahallesi S.S İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 37.Cad. NO:3, 41455 Dilovası/Kocaeli

Alıcı’nın Malı İade Etmesi Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Anlaşmalı Kargo Şirketi :UPS Kargo

4- Alıcıya İlişkin Bilgiler

Müşteri olarak www.g-besin.com sitesinden alışveriş yapan kişinin sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

5- Genel Hükümler

5.1 Ürün Bedeli

İnternet Sitesi’nde yer alan ürünlere, Alıcı tarafından ilgili siparişin verildiği anda geçerli olan ve TL cinsinden belirtilen satış fiyatları uygulanır. İnternet Sitesi’nde yer alan ürünlerin satış fiyatı Satıcı tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler, Alıcı’nın hali hazırda vermiş olduğu siparişi etkilemeyecektir. İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatları yalnızca uzaktan mesafeli satışlar için geçerlidir.

İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatlarına katma değer vergisi (KDV) dahildir.

5.2 Kargo Bedeli ve Kuralları

İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatlarına kargo ücreti dahil değildir; kargo ücreti satın alınan ürünlerin bedeline ayrıca eklenecektir. Kargo ücreti, Alıcı tarafından sipariş kaydedilmeden önce belirtilecektir.

Alışverişlerde kargo ücreti 5,99 TL olarak belirlenmiştir.

Satıcı zaman zaman sitede bazı ürünler için kargo bedava kampanyası yapabilir. Satıcının kampanyalara dahil olacak ürünleri seçmesi ve müşterileri bilgilendirmesi kendi tasarrufundadır. Alıcı, geçmiş kampanyalara ve/veya promosyonlara ilişkin olarak hak iddia edemez.

Şehir merkezleri dışında kalan bölgelere ve UPS Türkiye Uzak Bölge Tablosu içerisinde yer alan il, ilçe ve kazalara ve Türkiye sınırları içerisindeki tüm adalara (Bozcaada, Marmara adası, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada vb.) kargo gönderimi için ek ücret alınmamaktadır.

Alıcı, siparişinin kargo süreci hakkında aşağıdaki şekilde bilgilendirilecektir;

1.Bilgilendirme: Sipariş kutulanıp UPS kargoya teslim edildiğinde müşteriye siparişiniz kargoya teslim edildiğine dair maili gönderimi yapılacaktır.

2. Bilgilendirme: Kargonun müşteriye teslimi için ertesi gün servise çıkılacağına dair, SMS gönderilecektir.

3. Bilgilendirme: Kargonun teslim edildi-edilemedi bilgisini vermek için gönderilecektir

5.3 Ürün Temel Nitelikleri

www.g-besin.com online mağazamızda satışa sunulan ürünler, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Ürünler, tüm hakları Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olan reçete ile en üst düzey hijyen ve kalite şartlarında, Divan Taşdelen fabrikalarında üretilmekte ve ambalajlanmaktadır.

İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürünler, yürürlükteki Türk mevzuatına uygundur.

5.4 Ürün Stok Bilgisi

Özel teklifler, promosyonlar, kampanyalar veya indirimler belirtilen tarihlerde ve/veya stoklar tükenene kadar geçerli olacaktır. Satıcı, İnternet Sitesi içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali ve sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Bu konuda Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

Ürün stok bilgisi, Alıcı’ya sipariş verdiği anda bildirilir. İşbu bilgilendirmede, teknik sebeplerden dolayı hata veya değişiklik istisnai olarak söz konusu olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, ürünlerin bir kısmının veya tamamının stoklarda bulunmadığı hallerde, ürünlerin ne zaman temin edileceği veya siparişin tamamını veya bir kısmının iptal edildiği bilgisi, sipariş verildikten sonra Alıcı’ya bildirilir.

5.5 Sipariş

Alıcı tarafından sipariş verilmesi, İnternet Sitesi’nde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası”” ile “İade / Değişim Prosedürü” metinlerinin kabulü anlamına gelir.

Tüm siparişler, işbu hükümlere ve İnternet Sitesi’nde yer alan “İade / Değişim Prosedürü” ile “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” metinlerine uygun şekilde işleme alınmaktadır.

Siparişin onaylanmasından önce, Alıcı siparişinin son haline ilişkin detaylarını teyit edebilir ve varsa yanlışlıkları düzeltebilir.

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın siparişini, “Ödemenizi onaylayın” veya “Sepetinizi onaylayın” sekmesine tıklayarak onaylaması ile akdedilmiştir. Alıcı’nın, onayladığı söz konusu siparişinin ve özellikle işbu Sözleşme’nin içeriğini ve şartlarını, siparişini onayladığı anda ödeme yükümlülüğü doğacağını ve sipariş ettiği ürünlerin fiyatını, hacmini/ağırlığını, temel özelliklerini, adedini ve teslimat koşullarını bildiği varsayılır. Söz konusu sipariş, Alıcı’nın sağladığı e-posta adresine e-posta gönderilerek teyit edilecektir. Satıcı, işbu teyit e-postasının fiziksel veya elektronik ortamda saklanmasını tavsiye eder. Alıcı’nın e-posta adresine erişimde problem olması veya işbu teyit e-postasının alınamaması halinde, Satıcı’nın sorumluluğu doğmaz. Böyle bir durumda, Satıcı tarafından hukuka uygun nedenlerden dolayı siparişin iptal edilmesi hariç olmak üzere, onaylanan sipariş geçerli kabul edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Alıcı’nın işbu Sözleşme Madde 6’da belirtilen cayma hakkı saklıdır.

Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından elektronik olarak akdedilmiş/onaylanmış ve satış bedelinin tamamının Alıcı tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya İnternet Sitesi’nin kullanımında herhangi bir hileli işlem veya buna teşebbüs tespit edilir ise, Satıcı siparişi ifa etmekten ve siparişin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 Ödeme

Alıcı aşağıda belirtilen ödeme yöntemlerini kullanabilecektir. Alıcı, ödeme yapmak için tercih ettiği yöntemler ile ilgili gerekli olan tüm yasal izinlere/statüye sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

- Banka Kartları: İnternet Sitesi üzerinden kabul edilen banka kartları: Visa ve Master Card

5.8 Teslimat

Satıcı, stoklarında olan ürünü, Alıcı tarafından verilen siparişi taahhüt ettiği süre içerisinde; en az 2 (iki) işgünü, en fazla siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine teslim edecektir.

Satıcı, ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Ürün stok bilgisi, Tüketici’ye sipariş verdiği anda bildirilir. İşbu bilgilendirmede, teknik sebeplerden dolayı hata veya değişiklik istisnai olarak söz konusu olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, ürünlerin bir kısmının veya tamamının stoklarda bulunmadığı hallerde, ürünlerin ne zaman temin edileceği veya siparişin tamamını veya bir kısmının iptal edildiği bilgisi, sipariş verildikten sonra Tüketici’ye bildirilir.

Sipariş konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketici’ye bildirdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketici’ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Tüketici’yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

Satıcı mücbir sebepten dolayı ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve sipariş bedelinin iadesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

5.9 Ayıplı Ürünler

Alıcı veya siparişi teslim alan üçüncü kişiler, ürün kutuları ve ambalajları ile ürünün dış görünümünü teslimat sırasında kontrol etmelidir.

Ürün kutusunun açık olması, hasarlı olması veya üzerinde sıvı lekesi bulunması, ürünlerde (eksik veya kırık/hasarlı ürün olması) olağan dışı durum olması veya yanlış ürün gelmiş olması durumlarında Alıcı veya siparişi teslim alan üçüncü kişi, kargoyu teslim almayarak, kargo görevlisine tutanak tutturma ve kargoyu reddetme hakkına sahiptir. Kargo bu olağandışı durumlara rağmen teslim alındı ise aşağıdaki prosedürü izlemelidir;

- İzlenecek Prosedür: Öncelikle lütfen kutuyu/ambalajı (varsa bant ve/veya mührü) açmayınız; aksi halde iade talebiniz karşılanmayacaktır. Talebinizi oluşturmak için 15 (onbeş) gün içinde ürünün 2 adet fotoğrafıyla birlikte [email protected] adresine mail gönderiniz. Ekibimiz en fazla 2 gün içerisinde isteği yanıtlayacak ve onay verdiği takdirde iade edilmek istenen siparişi geri aldırmak için adresinize ücretsiz “UPS kargo elemanı” yönlendirecektir. Sizin UPS Kargo’yu aramanıza gerek yoktur.

Müşteri İlişkileri onayı olmadan gönderilen kargolar müşterinin sorumluluğundadır.

Söz konusu ürün/ürünler ve talebiniz incelenerek tarafınıza en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Talebinizin haklı bulunması durumunda iade edilen ürüne ilişkin ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 2-10 gün içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

Alıcı veya siparişi teslim alan üçüncü kişi, yukarıda belirtilen olağandışı bir durumla karşılaşmaları halinde, izleyecekleri prosedürü [email protected] adresinden veya 0850 888 86 49 numaralı G-besin Müşteri Hizmetlerini arayarak da öğrenebilir. 5.10 Öneri ve Şikayetler

İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlere ve ürünlerin kullanımına ilişkin tüm sorularınız, şikayetleriniz ve tavsiyeleriniz için G-besin Müşteri Hizmetlerine 0850 888 86 49 numaralı telefondan ulaşabilir veya İnternet Sitesi üzerinde “Bize Ulaşın” sekmesine tıklayarak mesajınızı bırakabilirsiniz.

6- Cayma Hakkı – İade Prosedürü

Satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin olarak, ürünü teslim aldığınız veya ürünün gönderildiği üçüncü kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve/veya cezai şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Yine ilgili ürünün tarafınıza teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendine göre “Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde” cayma hakkı kullanılamadığından dolayı; öncelikle ilgili ürünün ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının kesinlikle açılmamış olması gerekmektedir, aksi halde iade talebiniz karşılanmayacaktır.

Talebinizi oluşturmak için [email protected] adresine ürünün açılmadığını gösteren fotoğrafları ekleyerek ve cayma sebebinizi belirterek başvurunuz.

• Başvurunuzdan sonra ekibimiz en fazla 2 iş günü içerisinde isteği yanıtlayacak ve onay verdiği takdirde iade edilmek istenen siparişi geri aldırmak için adresinize ücretsiz “UPS kargo elemanı” yönlendirecektir. Sizin UPS Kargo’yu aramanıza gerek yoktur.

• UPS Kargo Elemanı sizden ürünü almaya geldiğinde İrsaliye yerine geçen “Sipariş Bilgi Fişininde bulunan iade alanını doldurup imzaladığınızdan emin olunuz. Bu işlem e-ticaret yasaları gereği yapılması gereken bir prosedürdür.

• Ürünler, Annebar Sipariş Bilgi Fişi (irsaliye yerine geçen) ile birlikte, orijinal ambalajında ve zarar görmemiş şekilde iade edilmelidir. Ürün ile teslim edilen hediye ve aksesuarlar da iade ile birlikte gönderilmelidir.

• G-besin Müşteri İlişkileri Ekibinden onay almadan gönderilen kargolar müşterinin sorumluluğundadır.

• İade kargonuz Annebar E-Ticaret Deposuna teslim edildiğinde müşterilerimiz “iade edilmek istenen ürünlerin teslimatının yapıldığına dair” SMS ile bilgilendirilecekler. Ürünlerin ambalajının açılmadığı, hediye ve tüm aksesuarlarıyla gönderildiği durumlarda; 14 günlük cayma hakkı çerçevesinde değerlendirilen ürün/ürünler doğrudan iade alınacak, satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 2-10 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

• 14 günlük yasal sınırı geçen iade isteklerinde talebinizin haklı bulunması durumunda, iade edilen ürüne ilişkin ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 2-10 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

• “14 günlük cayma hakkı süresini geçen ürün iade istekleri” ve veya kanunen cayma hakkının kullanılamadığı ürünlerin iadesi sadece E-ticaret Müşteri İlişkileri Yönetimi onay verdiği takdirde yapılabilmektedir.

• Ürün bedelinin iadesinde bankalardan kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

• İşbu Sözleşme’de belirtilen anlaşmalı kargo şirketi (UPS) dışında iade kabul edilmeyecektir.

Cayma Hakkı Süresi Dolan/ Cayma Hakkı Kullanılamayan Ürünler Hakkındaki Prosedür: Gönderinin teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) günü geçmiş olan iade yada değişim isteklerinde her koşulda kargo Alıcı’ya aittir.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun ve son kullanma tarihi geçme problemi yaşanmayacak olan ürünlerin iade/değişim işlemleri için, mutlaka e-ticaret müşteri ilişkileri uzmanlarının onayı gereklidir.

İade konusunda destek almak istediğinizde Müşteri Hizmetlerimizi 0 850 346 15 39 no’lu numaradan arayabilir ya da [email protected] email adresinden ulaşabilirsiniz..

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapma hakkımız vardır.

İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile tekrar satışı mümkün olacak şekilde UPS Kargo ile gönderilmesi ile kullanılabilecektir. UPS Kargo ile yapılan gönderilerin ücreti Satıcı tarafından karşılanacak olup, farklı kargo firması ile yapılan karşı ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, Tüketici tarafından alışverişte sanal/fiziki hediye çeki kullanımı yapılmış ve cayma hakkı sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılmış ise, hediye çeki kullanımına ilişkin bedel iade edilecek ürün bedelinden mahsup edilerek geri alınır.

7- Uyuşmazlık Çözüm Yeri

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu belge ile Alıcı, Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan tüm hususlarda bilgi edindiğini ve siparişi onayladığı ve ödeme yükümü altına gireceğini bildiğini kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda akdetmekle ürün/ürünlere ve kendisine ait bilgileri edindiğini ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit ettiğini kabul ve beyan etmektedir.